Арга зүйч нарын цахим мэдээллийн сургалт амжилттай зохион байгуулагдаж байна

Боловсролын салбарын мэдээллийн системийн сургалт дорнод аймагт 2017 оны 09-р сарын 21-22 өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

 

Сэтгэгдэл